Demos de produtos

 PH vaxinal: un dispositivo de auto-medida para o diagnóstico oportuno dos trastornos

Eficiencia diagnóstica dun novo dispositivo de proba rápida de Candida ablicans e a importancia dalgúns factores de risco da candidose vulvovaxinal na cidade de Mosul

O pH vaxinal como marcador

Diagnóstico de punto de atención papide e sinxelo para as ITS

Estratexia global para a prevención e control das infeccións de transmisión sexual

Do banco á cabeceira_ Establecendo un camiño para a tradución de diagnósticos mellorados de ITS na prestación de asistencia sanitaria no mundo en desenvolvemento

Pautas de tratamento de enfermidades de transmisión sexual 2010